100-lecie Instytutu Nenckiego

100th Aniversary of the Nencki Institute

15 - 16 listopada 2018 r

November 15-16, 2018

Czwartek, 15 listopada

Thursday, November 15th

9:00

Rejestracja (Hall w Centrum Neurobiologii)
Registration (Neuroscience Center Hall)

9:30 - 11:00

Preludium - otwarte laboratoria
Prelude - open laboratories

11:00 - 11:30

Kawa na otwarcie (Hall w Centrum Neurobiologii)
Opening coffee (Neuroscience Center Hall)

Sala wykładowa Centrum Neurobiologii (Neuroscience Center Lecture Hall)

11:30 - 12:00

100 lat i co dalej? – tradycja i współczesność (Dyrektor Instytutu Nenckiego)
100 years and what next? – tradition and contemporary times (Director of the Nencki Institute)

12:30 - 13:30

Szkoły naukowe – Jerzy Konorski, Jan Dembowski, Witold Drabikowski, Lech Wojtczak, Leszek Kaczmarek
Research schools – Jerzy Konorski, Jan Dembowski, Witold Drabikowski, Lech Wojtczak, Leszek Kaczmarek

13:30 - 14:30

Obiad
Lunch

14:30 - 16:00

Prezentacje współczesnych osiągnięć
Recent achievements

16:00 - 16:30

Instytut Nenckiego: czwarty wymiar nauki
Nencki Institute: the 4th dimension of science

~17:00

Koncert
Concert

~18:00

Spotkanie integracyjne (Hall w Centrum Neurobiologii)
Get-together (Neuroscience Center Hall)

Piątek, 16 listopada

Friday, November 16th

Sala wykładowa Centrum Neurobiologii (Neuroscience Center Lecture Hall)

10:00 - 10:30

Historia Instytutu Nenckiego
History of the Nencki Institute

10:30

Z Nenckiego w świat (Część 1)
From the Nencki to the world (Part 1); personal recollections of alumnis

12:00

Z Nenckiego w świat (Część 2)
From the Nencki to the world (Part 2); personal recollections of graduates 

13:30 - 14:30

Obiad
Lunch

14:30 - 15:30

Prezentacje doktorantów
Presentations by graduate students

15:30 - 16:30

Ze świata do Nenckiego
From the world to the Nencki; personal recollections of visitors and Nencki awardees

from 16:30

Instytut otwarty
Open Institute (parallel social events)

Wydarzenie sponsorowane przez